Truy cập nội dung luôn

Thông báo tìm kiếm người yêu cầu bị tuyên bố mất tích

 

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang giải quyết việc dân sự “Tuyên bố một người mất tích”, giữa:

  • Người yêu cầu: ông Trương Văn Huy - sinh năm 1973.

Trú tại: Xóm Thái Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

  • Người bị yêu cầu: Chị Trương Thị Tam - sinh năm 1988

Nơi cư trú cuối cùng: Xóm Núi, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

“ Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho chị Trương Thị Tam, sinh năm 1988; Nơi cư trú cuối cùng: Xóm Núi, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Chị Tam bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2010 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Trương Thị Tam ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc ông Trương Văn Huy (Chú ruột của chị ), sinh năm 1973; Địa chỉ xóm Thái Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tuyên bố chị Trương Thị Tam mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Trương Thị Tam không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thì Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật”. 

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)