Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh trên Báo Giao thông

23-04-2018

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1427/UBND-TH kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh trên Báo Giao thông

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” (22/5/2018)

23-04-2018

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1431/UBND-CNN tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” (22/5/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

23-04-2018

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1379/UBND-KT thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018

23-04-2018

Ngày18/4, UBND tỉnh banh hành Công văn số 1387/UBND-CNN tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018

Kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh trên Báo Tài nguyên và Môi trường

23-04-2018

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1418/UBND-TH kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh trên Báo Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

20-04-2018

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1358/UBND-KGVX thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018

20-04-2018

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1357 /UBND-KGVX triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018

Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

18-04-2018

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1295/UBND-NC về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công văn tăng cường thực hiện công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 2018 và Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020

18-04-2018

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1296/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 2018 và Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020.

Công văn rà soát các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

18-04-2018

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1297/UBND-TH về việc rà soát các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công văn tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ

18-04-2018

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1286/UBND-CNN về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ.

Công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018.

18-04-2018

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1274/UBND-CNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh.

18-04-2018

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 57/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh.

Công văn về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

18-04-2018

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1328/UBND-CNN về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 09/4/2018

18-04-2018

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 55/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 09/4/2018.

Xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

17-04-2018

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1288/UBND-CNN về việc xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

Công văn tăng cường công tác quản lý việc trưng bày tượng, biểu tượng, công trình mỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng

17-04-2018

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1293/UBND-KGVX tăng cường công tác quản lý việc trưng bày tượng, biểu tượng, công trình mỹ thuật tại cơ quan, đơn vị, khu du lịch, địa điểm công cộng

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018

17-04-2018

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 56/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Thông báo kết luận Hội nghị Ban chỉ đạo định hướng tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

16-04-2018

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 53/TB-UBND về kết luận Hội nghị Ban chỉ đạo định hướng tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Thông báo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện nâng cấp cải tạo, mở rộng Trung tâm dịch vu và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên theo hình thức PPP

13-04-2018

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về Thông báo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện nâng cấp cải tạo, mở rộng Trung tâm dịch vu và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên theo hình thức PPP.