Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1497/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xem chi tiết file đính kèm