Truy cập nội dung luôn

Rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1542/UBND-KGVX về rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết file đính kèm