Truy cập nội dung luôn

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

 

Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thành phố Hà Nội) đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, dự Hội thảo có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề: Làm sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định những giá trị to lớn, trường tồn về di sản mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta - đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, làm rõ hơn sự vận động sáng tạo, bổ sung phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Hội thảo đã ghi nhận 60 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu chính trị, khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực. Trong đó có 8 tham luận trực tiếp tại Hội thảo liên quan đến các vấn đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay; văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh và ý nghĩa thời đại…

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Hội thảo là dịp thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ người Việt Nam với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc. Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân luôn kiên định lý tưởng mục tiêu lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chi nam cho mọi hành động. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Mai