Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 61: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

 

Ngày 22/4, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 61 để cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và công tác tổ chức, cán bộ.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban xây dựng Đảng Trung ương và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 61 các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về 04 nội dung; trong đó có 03 nội dung về phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và 01 nội dung về công tác tổ chức, cán bộ. Các đại biểu cơ bản thống nhất với những văn bản dự thảo do các cơ quan tham mưu chuẩn bị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu trong thời gian tiếp theo cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận Hội nghị lần thứ 60 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch, đồng thời với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và chủ động trong kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Triển khai kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch Covid-19, bảo đảm an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn.

Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 43 ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Kết luận số 58 ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về độ tuổi tham gia công tác hội; về tham gia cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với cán bộ bị kỷ luật. Hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47, ngày 26/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên thông tin báo cáo theo quy định.

Nguồn: www.alostories.com

Kim Oanh