Truy cập nội dung luôn

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trực tuyến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 6/5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với cử tri 9 huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi đến kỳ họp. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thành 2 đợt: Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/5 đến ngày 4/6/2020); Đợt 2 họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 10 đến 19/6/2020). Kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Thảo luận 10 dự án Luật, 4 dự thảo Nghị quyết; xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia và xem xét, quyết định một số vấn đề về nhân sự. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, qua tổng hợp có 12 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 19 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Trong đó các ý kiến tập trung về một số vấn đề như: Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục quan tâm đến phát triển sản xuất nông nghiệp trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo việc điều chỉnh các quy định công nhận địa phương vùng thiểu số và miền núi phù hợp với tình hình thực tế đối với phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên; sớm xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông; quan tâm sửa chữa nâng cấp 1 số tuyến đường giao thông đã xuống cấp như: Tuyến đường tránh Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn trên địa bàn huyện Phú Lương, đầu tư xây dựng tuyến đường từ Km12 (Quốc lộ 1B) đi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ...

Tại Hội nghị, cử tri các địa phương cũng đã nêu thêm 6 ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tập trung chủ một số nội dung như: Đề nghị quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã quy hoạch nhiều năm, đến nay chưa thực hiện hoặc đang chậm tiến độ; quan tâm đến vấn đề quy hoạch đô thị, có biện pháp xử lý bảo vệ môi trường...

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đã được lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận và làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, xem xét giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội những tháng đầu năm 2020, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành tiếp tục nỗ lực, thực hiện tích cực đồng thời 3 nhiệm vụ là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; duy trì phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 không để lây lan, bùng phát.

Nguồn: www.alostories.com

Duy Linh