Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

Chỉ thị một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018; chỉ đạo thực hiện Công điện số 1229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 28/8 đến 01/9.

Chỉ thị một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018:
Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 như sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.
Bố trí hợp lý số học sinh/lớp, số lớp/trường, đặc biệt là ở vùng thành thị, khu công nghiệp phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và nhu cầu học của học sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc vùng khó khăn được đến trường; tuyệt đối không được để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường trong năm học mới.
Hoàn thiện việc sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Rà soát các điểm không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường đặc biệt trong mùa mưa lũ, có biện pháp cụ thể đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh được tham gia bảo hiểm y tế.
Tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Các địa phương, đơn vị căn cứ biên chế, số lượng hợp đồng được giao cần khẩn trương tuyển dụng, hợp đồng đảm bảo đáp ứng đầy đủ giáo viên, nhân viên ngay từ đầu năm học.
Về ngày khai giảng năm học mới: Thống nhất trong toàn tỉnh khai giảng năm học mới và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” là buổi sáng ngày 05/9/2017. Tổ chức Lễ khai giảng trang trọng, thiết thực, tạo không khí tưng bừng, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, từng địa bàn, từng cơ sở giáo dục, không tổ chức cho học sinh tập dượt khai giảng nhiều ngày làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Có phương án phòng trường hợp khi thời tiết xấu.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Triển khai cụ thể Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018; tiếp tục chấn chỉnh tình trạng về dạy thêm, học thêm trái quy định và lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu, quản lý thu, chi theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định để học sinh, cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và người dân biết, giám sát thực hiện; Các trường thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục học sinh; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, nhất là giáo viên dạy học ngoại ngữ để nâng cao chất lượng dạy học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ở các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh ở các cấp học.
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Rà soát, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển giáo dục đào tạo tại địa phương đến năm học 2017 - 2018 theo các Chương trình, đề án, kế hoạch đã được tỉnh ban hành để hoàn thành chỉ tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại địa phương.

* Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh:
Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3648/UBND-NC về việc an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10/2017”. UBND tỉnh yêu cầu:
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành...; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; Đầu tư kinh phí mua sắm trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, lực lượng dân phòng; xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở khu dân cư.
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức và thực hiện các giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy sau:
Tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn giải pháp ngăn cháy lan; hướng dẫn giải pháp thoát nạn; hướng dẫn đảm bảo an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; hướng dẫn đảm bảo an toàn trong lắp đặt, sử dụng hệ thống điện gia đình; hướng dẫn đảm bảo an toàn trong sắp xếp, bảo quản tài sản, vật dụng, chất cháy; hướng dẫn trang bị phương tiện chữa cháy.
Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh xây dựng chuyên mục, chuyên trang và tăng cường đăng, phát các tin, bài tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh báo nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn cứu người, cứu tài sản; các biện pháp an toàn trong sinh hoạt...; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phê phán, lên án trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy, không thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra cháy, nổ.

* Chỉ đạo thực hiện Công điện số 1229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3659/UBND-NC. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế ở địa phương thực hiện đồng bộ các nội dung công việc sau:
Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn do bom, mìn gây ra. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và các hình thức xử lý vi phạm về thu gom, mua bán, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mở các cuộc vận động nhân dân phát hiện, trình báo, giao nộp bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân khi thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí nguồn lực, duy trì huấn luyện lực lượng, thực hiện rà phá bom mìn khi theo quy định. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân; tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy bom mìn, vật nổ theo quy định.
Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phối hợp với cơ quan quân sự và chính quyền cơ sở trong việc huy động lực lượng, thiết bị, phương tiên để tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tổ chức, cá nhân thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn.

* Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:
Ngày 01/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3742/UBND-KGVX. UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020. Các nhiệm vụ đề xuất phải có tính mới, có khả năng ứng dụng sâu rộng trong sản xuất và đời sống, tạo ra sản phẩm cụ thể có khả năng phát triển để hướng tới xây dựng và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ,… phù hợp với định hướng phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của tỉnh.
Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất của các tổ chức và cá nhân; phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, lựa chọn; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.


* Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ:
Ngày 28/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3645/UBND-TH.
Để bảo đảm nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết  các vấn đề phát sinh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương bố trí lịch nghỉ hợp lý; phân công Lãnh đạo và cán bộ trực trong những ngày nghỉ lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và tổ chức.
Lập danh sách trực Lãnh đạo gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 30/8/2017.
Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý báo cáo UBND tỉnh. Kết thúc đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, tổng hợp nội dung báo cáo về các vấn đề: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy nổ và các vấn đề cần đặc biệt quan tâm khác báo cáo UBND tỉnh trước 10h00’ ngày 03/9/2017.
Phương thức gửi danh sách trực và báo cáo: Đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị gửi về UBND tỉnh theo đường công văn hỏa tốc (hoặc theo địa chỉ email: tonghopubndtn@www.alostories.com
Để bảo đảm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, điều hành trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, UBND tỉnh phân công các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh trực, chỉ đạo điều hành tại trụ sở UBND tỉnh trong dịp nghỉ lễ.


* Triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng:
Ngày 01/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3736/UBND-KGVX. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn, tổ chức triển khai thí điểm Mô hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả lựa chọn; tổng hợp kết quả thực hiện Mô hình trong Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và giao dự toán kinh phí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương để tổ chức thực hiện tại địa phương.
Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh phối hợp triển khai thực hiện và tổ chức vận động, huy động nguồn lực để xây dựng và triển khai Mô hình một cách thiết thực, hiệu quả.
UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo các phòng chức năng tham mưu, triển khai thực hiện Mô hình tại địa phương; thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động của Mô hình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.


* Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017:
Ngày 01/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3739/UBND-KGVX. UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017; tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại thực phẩm và dịch vụ ăn uống phục vụ Tết Trung thu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.
Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2017.  


Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Thu Hà - Trần Huyền