Thông báo công khai Danh sách Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025

2020-02-12 00:00:00.0

 

          Thực hiện quy định công khai, minh bạch tại Điều 10, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.  Thanh tra tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ tại Quyết định số 191/QĐ-TTr ngày 16/12/2019 về việc phê duyệt Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025.

          Chi tiết toàn văn tại Quyết định số 191/QĐ-TTR tại đây.

Mã Thị ĐIệpThống kê truy cập

Đang truy cập:1262

Tổng truy cập: 132884