Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

2020-02-13 00:00:00.0

 

           Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

            Thanh tra tỉnh thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020.

            Chi tiết tại Quyết định số 22/QĐ-TTR ngày 03/02/2020./.

Vũ Thị VânThống kê truy cập

Đang truy cập:812

Tổng truy cập: 132548