Đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Thanh tra Chính phủ

2020-03-09 09:09:00.0

          Ngày 9/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

          Sau khi rà soát, đối chiếu với các quy định tại Luật Tố cáo năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 292/TTCP-VP ngày 27/02/2020 đính chính một số nội dung của Quyết định số 700/QĐ-TTCP.

           Chi tiết toàn văn tại đây./.

Nguyễn Ngọc ThiệnThống kê truy cập

Đang truy cập:1562

Tổng truy cập: 134610