Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

2020-03-31 14:27:00.0

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0208.3.838.838 và 0889.77.13.13 (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính).

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynong@www.alostories.com (tiếp nhận phản ánh khiếu nại, tố cáo 24/24 giờ).

Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử; bố trí cán bộ trực tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo qua đường dây nóng, hộp thư điện tử. Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các thông tin tiếp nhận, tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh trả lời, giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu và gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo về các hành vi nhũng nhiễu và gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng. Hàng năm, Thanh tra tỉnh lập dự toán kinh phí duy trì tổ chức hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử, báo cáo Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét và quyết định cấp kinh phí qua tài khoản của Thanh tra tỉnh để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đảm bảo duy trì ổn định, an toàn thông tin hộp thư điện tử và đường dây nóng. Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đăng tải số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị để người dân và doanh nghiệp nắm bắt được các thông tin về đường dây nóng.

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nơi đặt đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của tỉnh để tiếp nhận, xử lý thông tin về nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp

Việc thành lập đường dây nóng của tỉnh để tiếp nhận, xử lý nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp là biện pháp tích cực, kịp thời góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng vặt đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Nguyễn Tiến LongThống kê truy cập

Đang truy cập:1440

Tổng truy cập: 131625