Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công đoàn cơ sở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định: đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

2018-07-26 14:23:00.0

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020. Những năm qua, Công đoàn cơ sở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định đã làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến cán bộ, công chức trong cơ quan tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm vận động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa...
Công đoàn cơ sở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định luôn được các cấp Công đoàn ghi nhận công đoàn cơ sở vững mạnh
Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp như: mở hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, bí thư, trưởng xóm để chỉ đạo giao nhiệm vụ; chỉ đạo các tổ chức chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội triển khai đến cán bộ các chi hội, thông qua đó để các chi hội tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đồng thời, thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên phụ trách các phần việc cụ thể. Ngoài hình thức tuyên truyền thông qua cán bộ các cấp hội, công đoàn còn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị triển khai học tập Nghị quyết của Đảng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chương trình xây dựng nông thôn mới cho cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định còn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cử cán bộ xuống xóm họp bàn cùng nhân dân khi xóm triển khai thực hiện các dự án; tuyên truyền trên các cụm loa truyền thanh tại các xóm; tuyên truyền thông qua băng zôn khẩu hiệu tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc...
Do vậy, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia chương trình, thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...
Với những việc làm như trên, từ năm 2013 đến nay nhân dân đã hiến 6.452m2 đất; đối ứng vốn và xây dựng được 17,75km đường bê tông;7,9km kênh mương và 7 vai đập chắn nước.
Hàng năm, công đoàn cơ sở còn phối hợp với UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chung tay xây dựng nông thôn mới với hình thức, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp bằng 03 ngày lương thu nhập, tổng số tiền thu được từ năm 2013 đến hết năm 2017 là gần 58 triệu đồng.
Hiện nay, công đoàn cơ sở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định có 23 đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn đều chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tích cực hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của địa phương.
Với tinh thần đoàn kết thống nhất giữa cấp ủy đảng và chính quyền, các đoàn thể trong cơ quan, sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận hưởng ứng thực hiện phong trào của toàn dân, đến cuối năm 2017 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định đã đạt được 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và quyết tâm phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018 này. 
Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2018, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định đã xây dựng chương trình hành động của công đoàn, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, xây dựng quy chế phối hợp công tác với thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn và người lao động tiếp tục thực hiện vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình đã được phân công, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cùng chung tay góp sức với dân thực hiện hoàn thành 47 công trình để đạt được 07 tiêu chí còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 
Thực hiện: Dương Chiêm