Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

2020-05-05 15:53:00.0

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2020, TP Sông Công thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn theo chủ đề tháng hành động ATTP năm 2020 “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra  các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ sở hữu và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hồ sơ công bố phù hợp quy định ATTP với những sản phẩm phải công bố...

Tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, đoàn đã kiểm tra quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo đảm ATTP, nhất là việc đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong quản lý nhà nước về ATTP. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP; đề xuất cấp trên giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh.

 QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1633

Tổng truy cập: 405329