Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                               

Họ tên: Hoàng Văn Hòa

Email : hoanghoa1969@gmail.com

Ngày sinh : 10/20/1969

Số điện thoại : 0973 470 760

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Ma Thanh Hoàn

Email :hoanubndtt@gmail.com

Ngày sinh : 1974

Số điện thoại : 0982 173 121

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Tư pháp 

                         

Họ tên :Đàm Đức Nam

Email : damducnam1962@gmail.com

Ngày sinh :20/9/1962

Số điện thoại : 0974 905 727

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

                         

Họ tên :Ma Đình Thọ

Email : dinhthok4hc@gmail.com

Ngày sinh : 10/10/1963

Số điện thoại :0967 399 066

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                           

Họ tên :Đàm Vĩnh Phúc

Email :phucvanphongtanthinh@gmail.com

Ngày Sinh : 6/14/1989

Số điện thoại:0978 417 682

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                          

Họ tên :Đàm Vĩnh Phúc

Email :phucvanphongtanthinh@gmail.com

Ngày Sinh : 6/14/1989

Số điện thoại:0978 417 682

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                       

Họ tên: Vũ Văn Quyết

Email :thuongquyet@gmail.com

Ngày sinh :9/4/1987

Số điện thoại :0974 088 110

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                         

Họ tên :Nguyễn Thị Hải

Email :nguyenthihai27031992@gmail.com

Ngày Sinh : 3/27/1992

Số điện thoại:0989 270 392

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Lao động

                                

Họ tên :Trần Thị Hằng

Email :tranhangdh1986@gmail.com

Ngày Sinh : 6/7/1986

Số điện thoại:0974 897 868

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                    

Họ tên: Vũ Văn Quyết

Email :thuongquyet@gmail.com

Ngày sinh :9/4/1987

Số điện thoại :0974 088 110

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                      

Họ tên :Lường Văn Lộc

Email :luongloc90@gmail.com

Ngày Sinh : 1/26/1990

Số điện thoại:01674 517 713

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                

Họ tên: Vũ Văn Quyết

Email :thuongquyet@gmail.com

Ngày sinh :9/4/1987

Số điện thoại :0974 088 110

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                          

Họ tên: Nông Đình Chỉnh

Email :dinhchinhdc@gmail.com

Ngày sinh :12/12/1971

Số điện thoại :01688 590 453

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường