Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2020-04-24 08:35:00.0

       Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo các Chỉ thị  của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Thịnh tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhằm nâng cao nhận thức người dân, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, văn hóa, … hiểu rõ sự nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19 và cách phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh việc kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tổ chức thực hiện treo băng zôn tuyên truyền dịch bệnh tại trục đường chính, dán tranh cổ động, phát tờ rơi tuyên truyền và tuyên truyền lưu động trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

 

 

Lường Văn Lộc