Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN

                   

Họ và tên: Dương Văn Đức

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0978 194 252

   

 

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1339

Tổng truy cập: 625875