Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Tân Quang

Tên đơn vị gửi: UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Xóm Đông Tiến, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Quang thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.3900.257.
Email:
Giới thiệu chung về tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc
Xã Tân Quang nằm ở phía Bắc của thành phố Sông Công, phía Đông Bắc giáp với phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên; phía Bắc giáp với phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên, phía Tây Nam giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bá Xuyên thành phố Sông Công, phía Đông Nam giáp với phường Bách Quang thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên, với tổng diện tích 11.065km2; được chia thành 12 xóm.

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1815

Tổng truy cập: 629049