Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị giao ban ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Lợi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tháng 10 2018

2018-10-29 16:00:00.0

UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Lợi tổ chức họp giao ban tháng ngày 29/10/2018 đánh giá kết quả đạt được tháng 10/2018 và đề ra phương hướng tháng 11/2018, Đ/c Bùi Thị Tĩnh – Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí trong BTV - Đảng Uỷ, HĐND cùng các ban, ngành, đoàn thể tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp và nghe các ban, ngành, đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện triển khai và các kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp. Đồng chí Chủ tịch UBND kết luận phương hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Đôn đốc các xóm hoàn thiện việc thu hoạch lúa mùa năm 2018. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2019 thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Làm tốt công tác thú y. Tiếp tục rà soát các tiêu chí Nông thôn mới chưa đạt và đã đạt đề xuất phương án và phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát điều kiện quy hoạch Nông thôn mới trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Lợi. Hoàn tất các thủ tục và thành lập Hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chỉ tiêu Nông thôn mới.

- Tập trung xử lý, kiểm tra hoàn thiện các hồ sơ cấp đổi, cấp mới và cấp bổ sung GCNQSDĐ trên địa bàn các xóm theo quy định hiện hành khi đơn vị tư vấn bàn giao và trình huyện kịp thời đảm bảo đúng tiến độ. Tiến hành hoàn tất các hồ sơ chuẩn bị lấy xi măng các xóm đăng ký bổ sung làm đường bê tông năm 2018. Đồng thời giám sát tốt công trình đang thi công năm 2018. 

- Tiến hành chuẩn bị cho công tác thảo luận ngân sách năm 2019. Chi ngân sách đảm bảo các chế độ, chính sách theo đúng quy định. Rà soát lại xây dựng kế hoạch thu – chi ngân sách năm 2019.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền trong quý IV năm 2018. Hoàn tất công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm...Tiếp tục đôn đốc y tế thôn bàn tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ công tác giảm tỷ lệ sinh con thứ 03 trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Làm tốt công tác dạy và học năm học 2018 - 2019. Chuẩn bị cho công tác thi cuối kỳ I năm học 2018-2019 theo quy định. Tổ chức tốt ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam 20/11 trang nghiêm, tiết kiệm mà hiệu quả.

- Nắm bắt tình hình 30 thanh niên chuẩn bị khám tuyển nghĩa vụ quân sự vòng 02 tại huyện Đồng Hỷ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nắm bắt tình hình tội phạm đặc biệt về ma túy có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. Làm tốt công tác hòa giải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 03 xóm còn lại đảm bảo thời gian đi tuyên truyền và giải quyết công việc hàng ngày tại bộ phận TN&TKQ hợp lý hiệu quả. Tổng hợp đề nghị xét thi đua khen thưởng các ngành, đoàn thể./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1450

Tổng truy cập: 543164