Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị giao ban tháng 04/2018 UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Lợi

2018-05-04 08:42:00.0

Thực hiện quy chế làm việc của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Lợi ngày 02/5/2018 UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện họp giao ban tháng 4/2018. Để tiếp tục thực hiện làm việc theo quy chế và nâng cao chất lượng hoạt động của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đề nghị các đơn vị, các ngành, tổ chức hội nghiêm túc thực hiện theo nhiệm vụ được phân công đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu xây dựng và triển khai kế hoạch của đơn vị mình, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức quán triệt thực hiện quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và dự toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Lợi. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tập trung giải quyết, xử lý công việc đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ lễ, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất và nhân dân.Đồng chí: Bùi Quang Nguyên - PBT Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi phân công nhiệm vụ tại hội nghịThống kê truy cập

Đang truy cập:1334

Tổng truy cập: 542067