Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20.

2020-04-20 14:32:00.0

Ngày 17/4, tại Huyện ủy đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm lấy ý kiến vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, hội nghị đã được chia thành 3 tổ để thực hiện nhiệm vụ dưới sự chủ trì của tổ trưởng là 3 đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy.

Ảnh: Toàn cảnh tổ số 1 của hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

Theo đó, hội nghị đã lấy ý kiến và thông qua dự thảo quy hoạch nhân sự Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Thông qua dự thảo Đề án nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, nhân sự. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về kết cấu, bố cục của dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung nghiên cứu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉnh sửa, bổ sung đánh giá làm rõ thêm những kết quả, hạn chế  để phản ánh đúng, đầy đủ và toàn diện kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi kết thúc hội nghị, các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, các tổ trưởng và thư ký của 3 tổ đã thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả hội nghị của từng tổ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản trình Ban thường vụ và thực hiện bước 4 - gửi bản Dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị tới các cơ sở, các Sở ngành của Tỉnh, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện./.

Thực hiện: Quế Chi