Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

06-08-2019

Ngày 19/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định gồm 04 chương, 21 điều; áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

UBND tỉnh Thái Nguyên công bố Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15-11-2018

Ngày 29/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2547/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

1

Đang truy cập:1292

Tổng truy cập: 147037