Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 107/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025 01/01/2188 Vũ Hồng Bắc
2 06/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 03/04/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
3 16/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
4 26/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
5 3974/CV/BTGTU Công văn số 3974/CV/BTGTU ngày 3/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 03/03/2020 Hoàng Anh Trung
6 07/KH-VPĐP Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020 Trần Nho Hưởng
7 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
8 396/CĐ-BVHTTDL tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 03/02/2020 Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
9 244/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 03/02/2020 Chủ tịch Vũ Hồng Bắc
10 04/BC-BCĐ Báo cáo Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/02/2020 Phó Chủ tịch Trịnh Việt Hùng
11 635/BCT-KH rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - năng lượng - thương mại trên địa bàn về Trung Quốc nghỉ Tết chưa trở lại làm việc 02/02/2020
12 156/CĐ-TTg Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
13 01/CĐ-LĐTBXH tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
14 401/BYT-DP tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 01/02/2020
15 390/BYT-TB-CT đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV 31/01/2020 Trương Quốc Cường
16 3791-CV/BTGTU Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 19/12/2019 Hoàng Anh Trung
17 39/2019/QĐ-UBND Ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2021 16/12/2019 Trịnh Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh
18 2202/QĐ-BTTTT KH tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực TTTT năm 2020 14/12/2019 Phạm Anh Tuấn
19 1797/QĐ-TTg  Về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”.  12/12/2019 Phạm Bình Minh
20 3986/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2019 Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1246

Tổng truy cập: 1120725

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com