Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 10/2003/QÐ-BBCVT V/v in và phát hành bộ tem bưu chính Truyện "Dế mèn phiêu lưu ký” 13/02/2003
2 9/2003/QÐ-BBCVT V/v in và phát hành bộ tem bưu chính "50 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam” 23/01/2003
3 05/2003/QÐ-BBCVT V/v in và phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2003)” 17/01/2003
4 05/2003/QÐ-BBCVT V/v in và phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2003)” 17/01/2003
5 28/2002/QÐ-BVHTT Ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. 21/11/2002 Phạm Quang Nghị
6 88/2002/NÐ-CP Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 07/11/2002
7 79/2002/QÐ-TTg Về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài 18/06/2002
8 61/2002/NÐ-CP Về chế độ nhuận bút 11/06/2002 Phan Văn Khải
9 13/2002/L/CTN Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông. 07/06/2002
10 43/2002/PL-UBTVQH10 Về việc công bố Pháp lệnh 25/05/2002
11 1550/2001/QÐ-TCHQ Quyết định ban hành bản Quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 26/12/2001
12 39/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh về Quảng cáo 16/11/2001
13 158/2001/QÐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 18/10/2001
14 143/2001/QÐ-TCBÐ Về việc ban hành "Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, mạng lưới bưu chính, viễn thông 28/02/2001
15 08/2001/NÐ-CP Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 22/02/2001
16 215/2000/QÐ-BTC Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông (BCVT) 29/12/2000
17 81/1998/NÐ-CP Về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng 01/10/1998
18 607/QÐ-TCBÐ V/v bãi bỏ các quy định về nghiệp vụ điện chuyển tiền khẩn 28/09/1998
19 99/1998/QÐ-TTg Về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông 26/05/1998

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1373

Tổng truy cập: 1123169

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com