Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 17/2019/TT-BTTTT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 10/12/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2 03/VBHN-BTTTT Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT 22/10/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 09/12/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3 16/2019/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa 05/12/2019 Nguyễn Mạnh Hùng
4 15/2019/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyềnvề dân tộc, tôn giáo 05/12/2019 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
5 1746/QĐ-TTg ban hành KH hành động quốc gia về phòng chống rác thải nhựa đại dương đến năm 2020 04/12/2019 Trịnh Đình Dũng
6 808/BCS-TH Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 29/11/2019 Phó Bí thư Trịnh Việt Hùng
7 135/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 25/11/2019 Phó Chủ tịch Lê Quang Tiến
8 134/KH-UBND Kế hoạch Hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019-2020 25/11/2019 Trịnh Việt Hùng PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
9 14/2019/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải 22/11/2019 Nguyễn Mạnh Hùng
10 13/2019/TT-BTTTT Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2019
11 4058/KH-BTTTT Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hóa 14/11/2019 Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo
12 33/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) 14/11/2019 Nguyễn Xuân Phúc
13 52/CT-BTTTT Chỉ thị về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông 11/11/2019
14 1853/QĐ-BTTTT Phê duyệt Đề án Tổng thể Giấy chứng nhận lưu hành tự do trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 06/11/2019
15 12/2019/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 05/11/2019
16 3640-CV/BTGTU Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam Lào và 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 29/10/2019 Hoàng Anh Trung
17 11/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 22/10/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 75/BCH-VPTT Phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 21/10/2019 Phó Trưởng Ban Phạm Văn Sỹ
19 73/2019/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2019-2021 21/10/2019 Trần Văn Hiếu
20 1651/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023 08/10/2019 Hoàng Vĩnh Bảo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1393

Tổng truy cập: 1123172

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com