Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 158/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH: Quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 12/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng
2 153/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính 31/10/2013 Trương Chí Trung
3 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
4 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31/10/2013 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
5 145/2013/NĐ-CP Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài 29/10/2013
6 140/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông 22/10/2013 Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
7 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo 30/09/2013 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
8 1378/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 12/08/2013 Nguyễn Thiện Nhân
9 17/2013/TT- BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 02/08/2013 Nguyễn Bắc Son
10 2204 /VBHN-BTTTT Thông tư Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí 01/08/2013 Bộ TTTT
11 05/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo 29/07/2013 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
12 04/2013/TT-TTCP Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại 29/07/2013 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
13 97/2013/TT-BTC Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước 23/07/2013
14 891/QĐ-BTTTT Phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 22/07/2013 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
15 81/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 19/07/2013 Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
16 1358/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 19/07/2013 Nhữ Văn Tâm
17 1358/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 19/07/2013 Nhữ Văn Tâm
18 78/2013/NĐ-CP Thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007, Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập. Lĩnh vực 17/07/2013 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
19 117/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước. 10/07/2013 Nguyễn Tuấn Dũng
20 732/QĐ-BTTTT Về việc Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020 20/06/2013 Đỗ Quý Doãn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:905

Tổng truy cập: 1125635

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com