Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 14/03/2014 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
2 284/QĐ-TTg Quyết định về Ngày Sách Việt Nam 24/02/2014 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
3 115/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 16/01/2014 Phó Thủ Tướng: Vũ Đức Đam
4 05/2014/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 06/01/2014
5 05/2014/TT-BTC Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 06/01/2014
6 27/2013/TT-BTTTT Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 31/12/2013 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
7 27/2013/TT- BTTTT Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 31/12/2013 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
8 25/2013/TT-BTTTT Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 27/12/2013 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
9 24/2013/TT-BTTTT Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông 27/12/2013 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
10 24/2013/TT-BTTTT Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông 27/12/2013 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
11 23/2013/TT-BTTTT THÔNG TƯ: Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 24/12/2013
12 28/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2013 Phó CT UBND Tỉnh: Nhữ Văn Tâm
13 15/2003/QH11 26/11/2013
14 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân 2013 25/11/2013 Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng
15 195/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 21/11/2013 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
16 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản 21/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng
17 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT Thông tư liên tịch Quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu 15/11/2013 Thứ trưởng: Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng: Nguyễn Thị Minh
18 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng
19 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 13/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
20 159/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản 12/11/2013 Nguyễn Tấn Dũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1122

Tổng truy cập: 1127373

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com