Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 14/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao" 14/11/2014 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
2 07/2014/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 31/10/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
3 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân 31/10/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
4 05/2014/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 16/10/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
5 92/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 08/10/2014 Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
6 13/2014/TT-BTTTT Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 06/10/2014 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
7 04/2014/TT-TTCP Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 18/09/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
8 11/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu 05/09/2014 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
9 11/2014/TT-BTTTT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu 05/09/2014 Nguyễn Bắc Son
10 10/2014/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” 28/08/2014 Nguyễn Bắc Son
11 09/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 19/08/2014 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
12 09/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 19/08/2014 Nguyễn Bắc Son
13 64/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 26/06/2014 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
14 60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in 19/06/2014 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
15 61/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) 12/05/2014
16 02/2014/TT-TTCP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 29/04/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
17 01/2014/TT-TTCP Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra 23/04/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
18 4/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 19/03/2014 Bộ trưởng; Nguyễn Bắc Son
19 4/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 19/03/2014 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
20 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 14/03/2014 Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1139

Tổng truy cập: 1127377

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com