Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 33/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH: Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra 27/03/2015 Nguyễn Tấn Dũng
2 06/2015/TT-BTTTT Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/03/2015
3 02/2015/TT-TTCP Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra nhà nước 16/03/2015 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
4 17/2015/NĐ-CP Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. 14/02/2015 Nguyến Tấn Dũng
5 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015
6 383/QĐ-UBND Quyết định quy định về việc ban hành giá dịch vụ tư vấn xác định giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 09/02/2015 Dương Ngọc Long
7 04/2015/NĐ-CP Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 25/01/2015
8 151/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 16/01/2015 Nhữ Văn Tâm
9 01/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên 07/01/2015
10 28/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin 30/12/2014
11 27/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về lưu trữ quốc gia đối với tem bưu chính Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam và tem bưu chính các giai đoạn trước 30/12/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
12 26/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính 30/12/2014 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
13 25/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương 30/12/2014
14 20/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước 05/12/2014
15 17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số 26/11/2014
16 10/2014/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 24/11/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
17 09/2014/TT-TTCP Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 24/11/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
18 08/2014/TT-TTCP Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 24/11/2014 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
19 16/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 18/11/2014 Nguyễn Bắc Son
20 15/2014/TT-BTTTT Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/11/2014 Nguyễn Bắc Son

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1156

Tổng truy cập: 1127376

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com