Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 107/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025 01/01/2188 Vũ Hồng Bắc
2 9/2020/TT-BTTTT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh 24/04/2020 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
3 06/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 03/04/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
4 16/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
5 26/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
6 3974/CV/BTGTU Công văn số 3974/CV/BTGTU ngày 3/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 03/03/2020 Hoàng Anh Trung
7 07/KH-VPĐP Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020 Trần Nho Hưởng
8 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
9 396/CĐ-BVHTTDL tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 03/02/2020 Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
10 244/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 03/02/2020 Chủ tịch Vũ Hồng Bắc
11 04/BC-BCĐ Báo cáo Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/02/2020 Phó Chủ tịch Trịnh Việt Hùng
12 635/BCT-KH rà soát lao động, chuyên gia tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - năng lượng - thương mại trên địa bàn về Trung Quốc nghỉ Tết chưa trở lại làm việc 02/02/2020
13 156/CĐ-TTg Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
14 01/CĐ-LĐTBXH tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
15 401/BYT-DP tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 01/02/2020
16 390/BYT-TB-CT đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV 31/01/2020 Trương Quốc Cường
17 3791-CV/BTGTU Thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 19/12/2019 Hoàng Anh Trung
18 39/2019/QĐ-UBND Ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2021 16/12/2019 Trịnh Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh
19 2202/QĐ-BTTTT KH tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực TTTT năm 2020 14/12/2019 Phạm Anh Tuấn
20 1797/QĐ-TTg  Về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”.  12/12/2019 Phạm Bình Minh
21 3986/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2019 Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh
22 17/2019/TT-BTTTT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 10/12/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
23 03/VBHN-BTTTT Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT 22/10/2019 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT 02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 09/12/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
24 16/2019/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa 05/12/2019 Nguyễn Mạnh Hùng
25 15/2019/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyềnvề dân tộc, tôn giáo 05/12/2019 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
26 1746/QĐ-TTg ban hành KH hành động quốc gia về phòng chống rác thải nhựa đại dương đến năm 2020 04/12/2019 Trịnh Đình Dũng
27 808/BCS-TH Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 29/11/2019 Phó Bí thư Trịnh Việt Hùng
28 135/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên 25/11/2019 Phó Chủ tịch Lê Quang Tiến
29 134/KH-UBND Kế hoạch Hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019-2020 25/11/2019 Trịnh Việt Hùng PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
30 14/2019/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải 22/11/2019 Nguyễn Mạnh Hùng
31 13/2019/TT-BTTTT Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 22/11/2019
32 4058/KH-BTTTT Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hóa 14/11/2019 Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo
33 33/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) 14/11/2019 Nguyễn Xuân Phúc
34 52/CT-BTTTT Chỉ thị về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông 11/11/2019
35 1853/QĐ-BTTTT Phê duyệt Đề án Tổng thể Giấy chứng nhận lưu hành tự do trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 06/11/2019
36 12/2019/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 05/11/2019
37 3640-CV/BTGTU Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam Lào và 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 29/10/2019 Hoàng Anh Trung
38 11/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 22/10/2019 Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
39 75/BCH-VPTT Phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 21/10/2019 Phó Trưởng Ban Phạm Văn Sỹ
40 73/2019/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2019-2021 21/10/2019 Trần Văn Hiếu
41 1651/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023 08/10/2019 Hoàng Vĩnh Bảo
42 121/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 23/09/2019 Nhữ Văn Tâm
43 2/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet 17/09/2019 Nguyễn Mạnh Hùng
44 73/2019/NĐ-CP Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 05/09/2019
45 1059/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023 22/08/2019 Nguyễn Xuân Phúc
46 575/QĐ-TTCP Quyết định 575/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra 21/08/2019 Lê Minh Khái
47 09/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất" 16/08/2019
48 08/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất" 16/08/2019
49 07/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" 16/08/2019
50 68/2019/NĐ-CP Nghị định về quản chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1853

Tổng truy cập: 1134398

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com