Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thu Feb 06 08:59:00 GMT+07:00 2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông” (ký hiệu QCVN 33:2019/BTTTT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông, ký hiệu QCVN 33:2011/BTTTT.

Khi lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông phải gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyên thông địa phương để quản lý theo dõi.

Theo đó, quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các thiết bị phụ trợ, nhằm đảm bảo an toàn cơ học, điện, điện tử cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng mạng cáp, người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực mạng cáp cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý và mỹ quan công trình, đô thị.

Quy chuẩn được áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, thiết lập, vận hành khai thác mạng viễn thông tại Việt Nam.

Việc sử dụng cáp treo, cáp trong cống bể, cáp trong đường hầm, cáp qua sông và việc lắp đặt các thiết bị phụ trợ (tủ cáp, hộp cáp, bộ chia tín hiệu truyền hình, cổng cáp, bể cáp, rãnh cáp, cột treo cáp) trên công trình công cộng phải phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành khác của cơ quan quản lý ở địa phương. Nếu lắp đặt trên công trình của các đơn vị chủ quản phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản công trình đó.

Các doanh nghiệp viễn thông khi thiết kế, lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định nêu trong Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT; phải phối hợp với đơn vị liên quan trong việc đảm bảo mạng cáp ngoại vi viễn thông và phải phối hợp với đơn vị liên quan trong trường hợp mạng cáp ngoại vi viễn thông của doanh nghiệp viễn thông bị ảnh hưởng khi xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; phải cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin có liên quan đến việc xây dựng, khai thác mạng cáp ngoại vi viễn thông theo quy định hiện hành.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông phải đảm bảo mạng cáp ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng; có trách nhiệm thu hồi các cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đã hỏng, không sử dụng; chịu sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành; khi lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông phải gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyên thông địa phương để quản lý theo dõi.

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, và tổ chức triển khai quản lý các mạng cáp viễn thông theo Quy chuẩn.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng cáp treo, cáp trong cống bể, cáp chôn trực tiếp, cáp trong đường hầm, cáp qua sông tại địa phương và các kế hoạch, dự án cải tạo hệ thống mạng cáp ngoại vi viễn thông tại địa phương phù hợp với Quy chuẩn./.

Nguyễn LoanThống kê truy cập

Đang truy cập:1510

Tổng truy cập: 1123240

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com