Công văn số 3974/CV/BTGTU ngày 3/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

2020-03-13 09:42:00.0

Công văn số 3974/CV/BTGTU ngày 3/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

(Xem chi tiết tại đây)

Đính kèm bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã phiên dịch Bài phát biểu trên sang 07 ngoại ngữ, gồm tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Lào, Khmer.

(Xem chi tiết tại đây)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1257

Tổng truy cập: 1120767

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com