Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

2020-05-14 10:51:00.0

Ngày 12/5/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2020, theo đó lĩnh vực xuất bản, in, phát hành gồm 09 thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Quyết định này cũng bãi bỏ: 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành tại Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; 07 thủ tục hành chính tại Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên) hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ: dichvucong.www.alostories.com./.

(Xem chi tiết Quyết định tại đây)

Phạm NhungThống kê truy cập

Đang truy cập:1533

Tổng truy cập: 1159630

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@www.alostories.com