Khi nào được sao chép, trích dẫn đường link các tin, bài báo?

05-05-2020

Đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ về một số nội dung liên quan đến những quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa có hiệu lực ngày 15/4.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

21-02-2020

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

21-02-2020

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Triển khai viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-01-2020

Nhằm phổ biến nội dung Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 tới toàn thể các em học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hành tờ gấp đến các trường THCS, THPT.

Thái Nguyên với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

23-12-2019

Thái Nguyên là một tỉnh chỉ có núi, không có biển. Nhưng với truyền thống đấu tranh cách mạng và tình yêu quê hương đất nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn giành tình cảm cũng như ý thức giữ gìn chủ quyền dân tộc, trong đó có biển, đảo.

Thái Nguyên công bố lại Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

19-12-2019

Ngày 11/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3986/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

19-12-2019

Ngày 05/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

19-12-2019

Ngày 05/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Điểm mới của Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương

03-12-2019

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện – Văn hoá tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

09-10-2019

Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông và với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trung tâm bao trùm; bằng nỗ lực quyết tâm, phấn đấu, điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh triển khai đồng thời 143 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc/180 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn. Sau 10 năm thực hiện Chương trình đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, cụ thể: Có 133 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có điểm phục vụ bưu chính viễn thông (95,68%), 139 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có dịch vụ viễn thông, internet (tăng 59 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc so với năm 2011), 94 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn (tăng 56 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc so với năm 2011), 139 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành (tăng 130 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc so với năm 2011).

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

19-09-2019

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 02/8/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất

21-08-2019

Nhằm thiết lập trật tự sử dụng kênh, thống nhất tiêu chuẩn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện, hạn chế nhiễu có hại giữa các thiết bị, hệ thống và giữa các mạng; Định hướng cho người sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trong việc sản xuất, nhập khẩu và đầu tư thiết bị, giúp cho cơ quan quản lý sắp xếp trật tự sử dụng phổ tần và quản lý phổ tần hiệu quả, hợp lý. Ngày 14/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30 – 30000 MHz.

​Thái Nguyên triển khai bổ sung mã bưu chính quốc gia trên phong bì

22-02-2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tỉnh bổ sung Mã bưu chính (tập hợp 05 ký tự số) ở phần ghi địa chỉ của cơ quan/đơn vị trên phong bì.

Tập trung tuyên truyền một số sự kiện quan trọng

03-12-2018

Sáng ngày 30/11/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2018. Hội nghị đánh giá công tác thông tin báo chí trong tháng 11 và chỉ đạo, định hướng tuyên truyền một số sự kiện quan trọng diến ra trong thời gian tới.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1338

Tổng truy cập: 1120739

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com