Những điểm mới của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

2020-04-07 18:05:00.0

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (Nghị định 15) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, bãi bỏ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

          Theo đó, ngày 25/3/2020 Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra ngành thông tin và truyền thông và triển khai khai Nghị định 15.

So với Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, Nghị định 15 quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn đối với việc xử lý các vi phạm hành chính trong môi trường bưu chính, internet, mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội… Đó là căn cứ pháp lý mạnh mẽ để các cơ quan chức năng thực thi pháp luật thực hiện tốt việc phòng, chống những thông tin giả, sai lệch gây hoang mang dư luận đang tràn ngập trên các trang mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hiện nay và môi trường mạng sẽ lành mạnh, trong sạch hơn.

          Nghị định 15 thay đổi về số lượng Điều và hành vi xử phạt: Số Điều: 109/92 (tăng 17 Điều); Số hành vi: 1.085/893 (tăng 192 hành vi); Thay đổi về số Điều về quy định chung:15/12 (tăng 03 Điều). Trong đó, có Điều về phân định thẩm quyền xử phạt (Điều 120). Tập trung vào 5 lĩnh vực sau:

          Lĩnh vực bưu chính: Bổ sung các quy định về giấy phép bưu chính; quy định cung ứng, sử dụng dịch vụ và báo cáo bưu chính; quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính.

          Lĩnh vực viễn thông, internet: Bổ sung vi phạm về giấy phép; các quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; các quy định về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số; Vi phạm các quy định về lập hóa đơn, doanh thu giá cước và thanh toán cước viễn thông; quy hoạch, quy định về quản lý, sử dụng kho số; các quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và ASN; các quy định về chuyển nhượng, thuê và cho thuê kho số viễn thông; các quy định về cung cấp số liệu viễn thông.

          Trong lĩnh vực viễn thông Nghị định tập trung chủ yếu vào nhóm hành vi về quản lý thuê bao di động trả trước như: Giả mạo; sử dụng giấy tờ hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác để thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Không thực hiện việc giao kết lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi chuyển quyền sử dụng; Không làm rõ được việc sở hữu các số thuê bao do tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch.

          Lĩnh vực tần số vô tuyến điện: Bổ sung hành vi phạm quy định về giấy phép; quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; Vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; Vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; Vi phạm quy định về gây nhiễu có hại.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin: (gồm 33 Điều, từ Điều 74 đến Điều 106), được chi ra thành các mảng Ứng dụng CNTT; An toàn thông tin mạng; Chống thư rác; Thông tin trên mạng. Nghị định tập trung nhiều hành vi quy định về vi phạm về thông tin trên mạng (từ Điều 98 - Điều 106) gồm 3 nội dung chính là: Trang thông tin điện tử; Mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

     Đối với mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội: Bổ sung nhóm hành vi quy định xử phạt về trách nhiệm của tổ chức, DN cung cấp dịch vụ mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, trách nhiệm sử dụng mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

          Với tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng, Nghị định quy định rõ về trách nhiệm như sau: Xử phạt đối với các hành vi liên quan tới bảo vệ bí mật thông tin; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm, rủi ro khi lưu trữ trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng; bảo đảm quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba; Cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức quản lý mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội (như tên cơ quan chủ quản, địa chỉ, điện thoại liên hệ, người chịu trách nhiệm). Xử phạt đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội nhưng chưa được sự đồng ý của cá nhân đó; Không có hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội đặt tại Việt Nam; Không thực hiện lưu trữ các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng; Lưu trữ, truyền đưa thông tin trái với quy định của pháp luật (thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, đánh bạc; Thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; đăng, phát, truyền đưa, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; Đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm sai quy định; Ngoài ra xử phạt đối với các hành vi như: không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm theo quy định pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (50-70 triệu) và áp dụng hình thức xử phạt bổ xung, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội từ 8 - 12 tháng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn thông tin vi phạm pháp luật; Buộc thu hồi tên miền.

          Đối với trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hộ, xử phạt đối với hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, thông tin gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, đánh bạc; tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm sai quy định; cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện, thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia v.v... Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, đời tư v.v...Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin

          Đối với cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Vi phạm quy định về giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký, quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng; Vi phạm quy định về người chơi.

          Lĩnh vực giao dịch điện tử: Chủ yếu nâng mức phạt phù hợp, đảm bảo tính răn đe. Bổ sung 1 điều quy định về xử phạt về phí, lệ phí trong chứng thư số như: Không nộp, nộp phí thiếu, chậm; ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng như: Tạm dừng, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thư số v.v...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhằm hạn chế tối đa những vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản triển khai Nghị định đến UBND huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh.

 

 

                                                                                                                                                          Nguyễn Hiền- Thanh tra Sở

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1805

Tổng truy cập: 1134318

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com