Chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2020-04-21 13:00:00.0

Dự thảo báo cáo chính trị thể hiện sự thống nhất, phản ánh đầy đủ, chân thực toàn diện về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội địa phương; đặc biệt, kết cấu Dự thảo rất chặt chẽ, súc tích và hoạch định được mục tiêu, chiến lược cho sự phát triển trong tương lai một cách rõ nét... Tuy nhiên, để đánh giá sâu sắc sát thực, cụ thể hơn về lĩnh vực thông tin - truyền thông, tôi xin có những ý kiến như sau:

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở Thông tin và truyền thông đã tham mưu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp; mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển nhanh chóng, vững chắc; công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và đời sống tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; báo chí tuyên truyền đầy đủ, kịp thời quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Hiện, cả tỉnh có 135 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, sản lượng dịch vụ hàng năm đạt hơn 3 triệu bưu phẩm, bưu kiện đi trong nước và quốc tế, chuyển phát hơn 4 triệu tờ báo; dịch vụ bưu chính có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là dịch vụ phát hàng thu tiền đạt doanh thu 120 tỷ đồng (gấp 8 lần so với năm 2015). Mạng lưới cáp quang được kéo đến 100% các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, 94% các xóm bản, cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và truyền hình qua cáp quang với chất lượng cao, tạo điều kiện cho các gia đình vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng; mạng điện thoại di động với 1.600 điểm thu phát sóng, tăng 50% so với năm 2015, cung cấp dịch vụ điện di động, truy nhập Internet đến 98% xóm bản; tổng số thuê bao điện thoại di động là 1.180.000 thuê bao, đạt tỷ lệ xấp xỉ 94 thuê bao/100 dân, trong đó có 830.000 thuê bao có sử dụng dịch vụ truy nhập Internet (3G và 4G); tổng số thuê bao truy nhập Internet cố định băng rộng qua cáp quang là 180.000 thuê bao, tương đương 50% hộ gia đình đã sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng.

Hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước; các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin triển khai xây dựng chính quyền điện tử triển khai đồng bộ, rộng khắp từ cấp tỉnh đến cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; cấp chứng thư số đến 100% cán bộ có thẩm quyền... góp phần quan trọng trong quá trình hiện hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành thông tin và truyền thông còn một số tổn tại, khó khăn, vướng mắc cần giải quyết trong thời gian tới: Hạ tầng bưu chính còn nhỏ hẹp, không đủ sức chứa hàng hóa cho phát triển thương mại điện tử; hạ tầng viễn thông phát triển quá nhanh gây nên mất mỹ quan đô thị; việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông còn hạn chế; ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa...

Thời gian tới, ngành thông tin và truyền thông đóng vai trò trụ cột trong tham mưu tiếp cận cuộc "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Đó là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Vì vậy, tôi cho rằng cần bổ sung thêm nhiệm vụ trong Dự thảo báo cáo chính trị: Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó quan tâm xây dựng khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó, chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử. Mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) được đưa vào thử nghiệm và khai thác, mật độ cột ăng ten sẽ tăng tối thiểu gấp đôi để đảm bảo chất lượng phủ sóng; mạng cáp quang sẽ được kéo đến 90% các hộ dân, 85-90% hộ dân sử dụng dịch vụ truy nhập Internet cáp quang tốc độ cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; từng bước, có lộ trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; đảm bảo an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin; tiếp tục xây dựng báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ  khí tư tưởng quan trọng thể hiện trung thực dòng chảy chính của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tạo đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Ngoài ra, trong Dự thảo văn kiện, ở mục 4.4 (trang 31 và 32) phát triển văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông nên tách thành hai nội dung khác nhau, vì văn hóa, thể thao là lĩnh vực độc lập với thông tin và truyền thông. Tách thành hai mục riêng sẽ có đánh giá sát thực của từng ngành, từng lĩnh vực từ đó có định hướng phát triển cụ thể; đồng thời cũng ở mục này, có hai cụm từ “xây dựng chính quyền điện tử” nên bỏ một cụm từ tránh trùng lặp...

Trần Ngọc Dĩnh
Trưởng Phòng Bưu chính Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông)
Nguồn: baothainguyen.vn


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1110

Tổng truy cập: 1125722

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com