Thái Nguyên ban hành quy định mới về quản lý, sử dụng Chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ

2020-05-12 08:34:00.0

Ngày 7/02/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên, gồm 4 Chương, 17 Điều quy định, hướng dẫn chi tiết về quản lý và sử dụng chữ ký số. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (bao gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và các cá nhân sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh: nguồn Internet

Ngoài ra, Quy chế quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, dùng để xác thực thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên, chữ ký số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loại văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, không áp dụng đối với các văn bản mật, tuyệt mật, tối mật và các văn bản khác theo quy định. Việc áp dụng chữ ký số được thực hiện từng bước theo lộ trình thích hợp để đạt hiệu quả tốt nhất trong các giao dịch điện tử, triển khai sử dụng chữ ký số phải phù hợp với thực tiễn, không làm ngưng trệ công tác văn thư lưu trữ, hành chính khi thực hiện áp dụng chữ ký số. Đồng thời việc quản lý, sử dụng chữ ký số phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo các quy định hiện hành của pháp luật./.

                                                                                        MAI CHI1

Đang truy cập:1504

Tổng truy cập: 1159629

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@www.alostories.com