Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ

2020-01-20 16:49:00.0

Ngày 27/12, Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức thành công kỳ họp HĐND lần thứ 11.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2019, phương hướng năm 2020. Mặc dù, năm 2019 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, đặc biệt là tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi có diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tình hình KT-XH của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Song, với sự nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, kinh tế của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong năm 2019 vẫn có nhiều nét khởi sắc, các chỉ tiêu KT-XH đa phần đều đạt so với kế hoạch đề ra như: tổng sản lượng, lương thực có hạt đạt trên 3100 tấn bằng 100,6% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 77 ha, bằng 102% kế hoạch. Trồng mới trên 200 ha rừng, đạt 245,2% kế hoạch, trong đó có trên 60ha quế. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại ước đạt trên 28 tỷ đồng bằng 102,5% kế hoạch. Thu trong cân đối trên 143 triệu đồng bằng 79% kế hoạch… 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã thông qua nhiều báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng khác./.

Thực hiện: Công Sơn