Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Thực hiện một số giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2019

2019-05-28 00:00:00.0

Năm 2019, việc triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, như: Thời tiết diễn biến có nhiều bất thường, cực đoan, không theo quy luật nhiều năm; đặc biệt tình hình dịch Tả lợn Châu Phi xuất hiện, đang lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh và cả nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình và giá trị sản xuất nông nghiệp. Dự báo giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh theo kế hoạch (tăng trưởng 4%) nếu không có các giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong quá trình triển khai phương án và kế hoạch sản xuất của các địa phương sẽ khó hoàn thành.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Nông nghiệp năm 2019, qua phân tích tình hình và điều kiện sản xuất một số đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ yếu trong vụ Mùa và 6 tháng cuối năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1021/SNN-KHTC, đề nghị các huyện, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở chủ động, tích cực triển khai ngay một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Đối với chăn nuôi, thủy sản: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, triệt để các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây nên. Sau khi hết dịch, tập trung thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phục hồi chăn nuôi lợn trở lại. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các trang trại, gia trại tăng quy mô đàn gia cầm để tăng sản lượng, tăng giá trị sản xuất; phát triển đàn trâu, bò. Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2019 đạt từ 3% trở lên.

Khuyến khích, đầu tư tăng diện tích nuôi thâm canh đối với ao gia đình bằng các loại giống cá có năng suất và giá trị kinh tế cao như Rô phi đơn tính (Giống mới) để tăng năng suất, sản lượng nuôi; đẩy mạnh phát triển các vùng nuôi, trồng thủy sản thâm canh tập trung đối với doanh nghiệp, hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tổ hợp tác; áp dụng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu sản lượng thủy sản vượt kế hoạch giao.

2. Đối với trồng trọt

- Sản xuất lương thực: Chỉ đạo thu hoạch lúa Xuân nhanh gọn, kịp thời cho sản xuất lúa vụ Mùa. Rà soát lại kế hoạch, tập trung chỉ đạo tăng diện tích gieo trồng các loại cây trồng hàng năm trong vụ Mùa năm 2019, cụ thể: Tập trung vào gieo cấy hết diện tích đất lúa trong quy hoạch và đất lúa chưa chuyển đổi (Đã quy hoạch các dự án chưa thực hiện), các địa phương phấn đấu diện tích gieo cấy đạt  40.200 ha trở lên (TP. Thái Nguyên 3.600 ha; TP. Sông Công 2.300 ha; TX. Phổ Yên 5.250 ha; huyện Phú Bình 7.400 ha; Võ Nhai 3.200 ha; Đại Từ 6.600 ha; Phú Lương 3.300 ha; Định Hóa 4.750 ha); tăng diện tích sử dụng các giống lúa cao sản, lúa thuần chất lượng, áp dụng hiệu quả khung thời vụ, khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh đúng quy trình kỹ thuật để đạt được năng suất lúa cao nhất, phấn đấu năng suất lúa Mùa bình quân của tỉnh đạt 54,0 tạ/ha trở lên, sản lượng 213.300 tấn. Hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng 4.750 ha ngô vụ Mùa với các giống ngô có năng suất cao, thích ứng rộng, quy trình thâm canh tăng năng suất, phù hợp với điều kiện vụ Mùa của tỉnh.

- Sản xuất rau: Chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu gieo trồng 3.180 ha, tăng sử dụng giống rau ngắn ngày, rau trái vụ (tăng số lứa thu hoạch rau trên đơn vị diện tích) có thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phấn đấu năng suất bình quân đạt 162 tạ/ha trở lên.

- Sản xuất chè: Khuyến khích tăng đầu tư thâm canh chè, tăng diện tích ứng dụng hệ thống tưới để tăng thêm sản lượng. Phấn đấu nâng cao năng suất chè búp tươi đạt bình quân 118 tạ/ha trở lên.

- Sản xuất cây ăn quả: Lựa chọn các loại cây có giá trị kinh tế như: bưởi, cam, nhãn, na, ổi... tập trung sản xuất theo hướng an toàn, VietGAP, hữu cơ, tác động các biện pháp kỹ thuật (Bón phân, cắt tỉa cành, cắt bỏ quả không đạt yêu cầu, bọc quả...) để cho năng suất, chất lượng cao, mẫu mã đẹp nâng cao giá trị; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo việc dán tem, nhãn gắn với truy xuất nguồn gốc, giới thiệu quảng bá sản phẩm.

3. Đối với lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo trồng mới, trồng lại rừng 5.000 ha (Trồng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 2.500 ha; trồng rừng thay thế 90 ha còn lại do người dân tự bỏ vốn trồng lại rừng và nguồn vốn khác); chăm sóc rừng trồng 5.000 ha; khoán bảo vệ rừng 26.000 ha; khai thác gỗ rừng trồng 210.000 m3; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, tiêu thụ gỗ và lâm sản ngoài gỗ; thống kê đầy đủ các chỉ số đưa vào tính giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp trong đó cần thống kê đầy đủ, chính xác sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn và bổ sung nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng vào giá trị sản xuất lâm nghiệp; duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên 50%.... Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2019 vượt kế hoạch, đạt 10% trở lên.

4. Công tác thủy lợi, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi và phòng chống thiên tai

Tập trung tu bổ, củng cố các công trình thủy lợi để đảm bảo đủ nước và mở rộng diện tích tưới cho cây trồng, nhất là sản xuất đầu vụ Mùa. Giám sát, điều tra, dự tính, dự báo và chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, triển khai phòng ngừa, ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Tin và ảnh: QL!

 bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1255

Tổng truy cập: 139230

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@www.alostories.com