Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Dự ước một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao

2018-10-23 00:00:00.0

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội được UBND tỉnh giao năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất của Ngành Nông nghiệp và PTNT có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Tỷ lệ che phủ rừng dự ước đạt 52%

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) dự ước đạt 13.029,7 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2017, vượt kế hoạch (kế hoạch 3,5%). Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 12.164,8 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2017 (trồng trọt tăng 1,8%, chăn nuôi tăng 5,3%); giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 465,3 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2017; giá trị sản xuất thủy sản đạt khoảng 399,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm/1ha đất nông nghiệp trồng trọt dự ước 95 triệu đồng/ha, đạt chỉ tiêu kế hoạch, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2017.

Đối với lĩnh vực trồng trọt. Sản lượng lương thực đạt 463,91 nghìn tấn, bằng 106,6% KH. Sản lượng rau các loại đạt 234,5 nghìn tấn, bằng 107,5% so với KH. Dự ước diện tích trồng mới và trồng lại chè toàn tỉnh 1.037 ha, đạt 133,6% KH, trong đó chè trồng lại là 667 ha, đạt 104% KH. Sản lượng chè búp tươi 220.000 tấn, đạt 100% KH.

Trong chăn nuôi, đàn trâu khoảng 58,7 nghìn con, đạt 103% KH; đàn bò khoảng 46,69 nghìn con, đạt 106,1% KH; đàn lợn 680 nghìn con, đạt 100% KH; đàn gia cầm khoảng 12,1 triệu con, đạt 105,2% KH. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm dự ước 145 nghìn tấn, đạt 100% KH.

Trồng rừng tập trung Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đạt 3.164,08 ha, bằng 100% KH. Tỷ lệ che phủ rừng dự ước đạt 52%, đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch là trên 50%). Khai thác 6.000 ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với dự ước sản lượng 12.000 tấn thuỷ sản các loại, đạt 100% KH. Tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 72%, đạt 100% KH./.

Lan Lanbản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1500

Tổng truy cập: 140883

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@www.alostories.com