Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

​Sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông - Xuân đạt 227,6 nghìn tấn

2018-07-03 00:00:00.0

Vụ Đông - Xuân 2017 - 2018, dự ước sản lượng lương thực cây có hạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 227,6 nghìn tấn, bằng 107,3% kế hoạch. Trong đó, sản lượng lúa ước đạt 170,7 nghìn tấn, bằng 109,4% kế hoạch, sản lượng ngô 57 nghìn tấn, đạt 101,3% kế hoạch.

Giống lúa kim cương cho năng suất, chất lượng cao

Để có được kết quả này, các cây trồng đều được kiểm soát chặt chẽ về sâu bệnh, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và nguồn nước. Ngành Nông nghiệp và PTNT thường xuyên phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng và công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại. Vì vậy, mặc dù xuất hiện các đối tượng sâu bệnh như: Bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng, rầy nâu hại trên lúa, rầy xanh, bọ cánh tơ… nhưng đều được phát hiện sớm và phòng trừ.

Cùng với đó, cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc; khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, khuyến cáo bà con bón thúc bằng phân NPK giúp cây lúa phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu các loại sâu bệnh hại…/.

Lan Lanbản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1259

Tổng truy cập: 139233

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@www.alostories.com