Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

2020-01-09 00:00:00.0

Ngày 07/01/2019, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Đ/c Phạm Văn Sỹ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên; Đ/c  Ngô Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí là UVBTV, UVBCH Đảng bộ Sở, các đồng chí là Bí thư, phó bí thư, UVBCH các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở, các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn ngành, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT có 383 Đảng viên (369 đảng viên chính thức, 14 đảng viên dự bị) được tổ chức thành 14 Chi bộ và đảng bộ bộ phận, trong đó có 10 chi bộ và 4 Đảng bộ bộ phận (có 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận). Sở Nông nghiệp và PTNT có 05 phòng chuyên môn; 07 Chi cục; 03 trung tâm, 01 Ban quản lý, 01 Quỹ Bảo vệ phát triển rừng và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức người lao động hiện có: 535 người. Về tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn Ngành, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội cựu chiến binh.

Năm 2019 mặc dù sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phải đối mặt với những khó khăn như: thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Lở mồm long móng làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm 2019. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức viên chức, người lao động trong ngành đã vượt qua khó khăn. Kết quả năm 2019, 08/09 chỉ tiêu chủ yếu của ngành Nông nghiệp và PTNT đều hoàn thành, trong đó có 05 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Đảng uỷ Sở đã Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phối hợp với các ngành tham mưu ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025; Ban hành Kế hoạch 583-KH/ĐUS ngày 11/6/2019 thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đảng uỷ đã chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị quyết liệt trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại; điều chỉnh kịp thời phương án sản xuất nông nghiệp, kế hoạch tăng trưởng; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển, tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bù đắp giá trị sản xuất chăn nuôi lợn; Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng có năng suất, giá trị; đẩy mạnh sản xuất an toàn, hữu cơ nâng cao giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt; duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; chủ động phòng chống thiên tai; dự báo, kịp thời phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Công tác cải cách hành chính: Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, Đảng uỷ Sở chú trọng chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính toàn ngành, tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở. Phát động các phong trào thi đua của Bộ, tỉnh trong toàn ngành: “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020” ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”,… đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính cho phù hợp với quy định của Pháp luật và chức năng nhiệm vụ của ngành; duy trì, ổn định hoạt động bộ phận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính của toàn ngành tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định: Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt, ban hành: 103 bộ thủ tục hành chính của toàn ngành.

Đảng bộ Sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đảng bộ. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, đảm bảo kịp thời, hiệu quả như: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương (Khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong lãnh đạo chỉ đạo về biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban thường vụ Đảng ủy Sở đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các buổi làm việc, các cuộc giao ban với cấp ủy, chính quyền để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, sát thực, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và cụ thể hoá công tác của đảng bộ trong năm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng bộ Sở, quy chế phối hợp  làm việc giữa Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở và các đoàn thể trong Sở, công tác tham mưu giúp việc Bí thư, BTV, BCH Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng ủy cấp trên kịp thời. Việc duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; Quy chế làm việc của cấp uỷ; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và các nội dung khác. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng đều thực hiện khá tốt nội dung được kiểm tra; những hạn chế, khuyết điểm đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục.  Lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Sở đặc biệt quan tâm. Năm 2019, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở đã tiếp tục nỗ lực, cố gắng và đổi mới các nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Sở cũng trao giấy khen cho các tập thể Chi, Đảng bộ và Đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các chỉ tiêu đã đề ra năm 2020./.

Tin và ảnh: Quang Long.bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1248

Tổng truy cập: 139222

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@www.alostories.com