Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

2020-01-18 00:00:00.0

Ngày 10/01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp và phát triển  nông thôn năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Văn Sỹ - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; tới dự có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên BCĐ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh, Lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng chính sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và PTNT, Ban dân tộc, Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đại diện Hội Chè, Hội Làm Vườn, Hội Chăn nuôi - Thú y, Hội Sinh vật cảnh, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thuỷ lợi, Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT, tới dự còn có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Năm 2019, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, UBND tỉnh ban hành Đề án “Mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030, đây là những định hướng và chính sách rất quan trọng để phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong năm 2019 và giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh những thuận lợi đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn, như: Các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường (từ tháng 6 nắng nóng kéo dài; tháng 7, 8, 9 xuất hiện mưa lớn liên tục gây lũ và úng cục bộ); tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh dịch tả Châu Phi xuất hiện và lây lan nhanh, phạm vi rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường, đời sống người chăn nuôi và ảnh hưởng tới kết quả sản xuất chung toàn ngành.

Song với sự phối hợp của các sở, ngành, sự nỗ lực cố gắng của ngành Nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh, hoạt động sản xuất nông nghiệp và PTNT của tỉnh đã khắc phục, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển chung của tỉnh. Kết quả cụ thể:

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản cả năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 13.545 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ (đạt kế hoạch), trong đó: Nông nghiệp ước đạt 12.574 tỷ đồng tăng 3,4% so cùng kỳ; lâm nghiệp 510 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ; thuỷ sản là 461 tỷ đồng, tăng 15,4% so cùng kỳ; Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng/ha, vượt 02 triệu đồng/ha so Kế hoạch; Sản lượng lương thực có hạt đạt 463.164 tấn, vượt 6% so Kế hoạch; Diện tích trồng mới và trồng lại chè đạt 943 ha, vượt 25,7% so Kế hoạch; Diện tích trồng rừng mới tập trung toàn tỉnh đạt 5.396,7 ha, trong đó, theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đạt 2.554 ha, bằng 100,2% Kế hoạch; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53%, vượt Kế hoạch; Tỷ lệ dân số ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 93%, đạt Kế hoạch; Số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới: 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đạt Kế hoạch, lũy kế đến hết năm 2019 toàn tỉnh có 101 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn (đạt trên 70% tổng số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc), 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành đã nhìn nhận thẳng thắn một số tồn tại, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn của tỉnh như:

Việc đổi mới tổ chức sản xuất gắn với xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung qui mô lớn và xây dựng thương hiệu sản phẩm với một số cây trồng như rau, cây ăn quả còn chậm; việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa hiệu quả thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc chuyển đổi sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, quả, hoa theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; chưa có những mô hình lớn trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; sản xuất an toàn, hữu cơ phát triển còn chậm.

Sự chuyển biến nhận thức của người sản xuất về phát triển nông nghiệp còn hạn chế, chưa bắt nhịp được với định hướng phát triển; cách tiếp cận trong nhiều lĩnh vực chậm thay đổi.

Chất lượng một số tiêu chí ở một số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích chưa cao, chưa thực sự bền vững như: Quốc phòng và an ninh, môi trường, tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo; số lượng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đáp ứng các tiêu chí tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn rất ít.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh trong thời gian tới, ngành đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu là:

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,5%; giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt 103 triệu đồng/ha; Nông nghiệp: Tổng sản lượng lương thực 438.300 tấn, trong đó thóc 364.500 tấn, ngô 73.800 tấn; trồng mới và trồng lại chè 700 ha; sản lượng chè búp tươi 239.000 tấn; sản lượng rau các loại 249.000 tấn; Chăn nuôi: Đàn trâu 51.500 con, bò 43.500 con, lợn 650.000 con, gia cầm 14 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại 147.500 tấn;  Lâm nghiệp: Trồng rừng tập trung đạt 4.000 ha, trong đó theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 1.597 ha; trồng rừng thay thế 50 ha. Trồng 500 nghìn cây phân tán; Thuỷ sản: Khai thác 6.300 ha mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng 15.000 tấn thuỷ sản các loại; Nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; Ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46%; Đến năm 2020, lũy kế có từ 103 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn nông thôn mới trở lên.

Đồng chí Dương Văn lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó:

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với sản xuất nông nghiệp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của ngành nông nghiệp với các ngành chức năng, các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Triển khai tốt các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên; Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi tập trung theo qui mô công nghiệp, an toàn sinh học và trồng rừng gỗ lớn; Đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gắn với củng cố, phát triển các hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư; tăng cường các hoạt động quảng bá, trưng bày, giới thiệu để xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai; huy động và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Sỹ đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2019./.

Tin và ảnh: Quang Long!bản đồ hành chính
VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1262

Tổng truy cập: 139234

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.855.484 - Email: sonnptnt@www.alostories.com