Truy cập nội dung luôn

 

XÃ BÁ XUYÊN


Địa chỉ: Xóm Xứ Đào - Xã. Bá Xuyên, thành phố Sông Công.

Điện thoại: 0280 3762 024.

Xã Bá Xuyên nằm phía Tây Bắc thành phố Sông Công, phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên phía Đông giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tân Quang và phường Bách Quang, phía Tây giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Sơn, phía Nam giáp phường Lương Châu. Xã Bá Xuyên có 12 đơn vị xóm. Tổng diện tích tự nhiên là 8,6727 Km2, dân số trung bình 3.883 người. Mật độ dân số 448 người/km2. Trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cây trồng thế mạnh là cây chè.

 BỘ MÁY TỔ CHỨC

I. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

Họ và tên: Đặng Dương Thảo

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Bí thư đảng ủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0979 730 731

   

PHÓ BÍ THƯ

 

Họ và tên: Dương Thị Huệ

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 09168 3593 212


II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Đào Thanh Tuấn

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế tóa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0978 543 851

PHÓ CHỦ TỊCH

 

       

 III. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Họ và tên: Đồng Văn Phong

Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0977 337 142

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Lưu Văn Toán

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0988 228 719

 

 

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->