Truy cập nội dung luôn

1. Tên Đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sông Công

2. Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, TP. Sông Công

3. Điện thoại, Fax:   

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1: Chức năng:

- Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

- Là cơ quan chuyên trách thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

4.2: Nhiệm vụ:

* Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các nội dung:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ.

- Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy toàn khóa, hằng năm.

- Xây dựng các quy trình về công tác kiểm tra, giam sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Xây dựng các báo cáo, đề xuất các vấn đề với Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của Đảng bộ thành phố.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành Kiểm tra Đảng của thành phố.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

* Quyết định những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ Đảng, các văn bản quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quy chế làm việc UBKT Thành ủy

5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Phó Chủ nhiệm Thường trực:

 

Họ và tên: Lê Quý Dương

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0913.569.181

 

 


 

 

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->