Truy cập nội dung luôn

1. Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên thành phố Sông Công (Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Sông Công)

2. Địa chỉ: Đường Thống Nhất, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Điện thoại: 02083.509.235

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

- Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục ngày 146/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tại địa phương đáp ứng nhu cầu người học, từng bước xây dựng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học tập và học tập suốt đời.

- Đào tạo nghề ngắn hạn và tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động, đặc biết là lao động nông thông trên địa bàn có nhu cầu về học tập để nâng cao trình đồ sản xuất và năng xuất sản phẩm.

4.2. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục:

a) Tham gia chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo đề nghị của các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn thành phố;

b) Thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

c) Tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin – truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch hàng năm của đơn vị, đáp ứng nhu cầu người học.

2. Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.

3. Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; liên kết đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và hỗ trợ đào tạo chương trình cao đẳng, đại học theo quy định.

4. Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác phục vụ học tập.

5. Nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

6. Tổ chức đào tạo đối với các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo quy định sau đây: Tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông.

7. Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học; tổ chức cho người học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp.

8. Tham mưu cho UBND thành phố về tuyển dụng, sự dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động; tổ chức cho nhà giáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; hàng năm tổ chức cho nhà giáo, viên chức, người lao động và người học tham gia học tập kinh nghiệm.

9. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

10. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tổ chức bộ máy:

Giám đốc

 

Họ và tên: Vũ Huy Lương

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0914.375.175

 

Phó Giám đốc

 

Họ và tên: Hồ Thu Hiền

Năm sinh: 1973

Chức vụ:  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Toán, Kỹ sư Tin học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0947.127.555

 

Phó Giám đốc

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Nội

Năm sinh: 1976

Chức vụ:  Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0912.879.445

 

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->