Skip to Content

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của kho bạc Nhà nước Sông Công

2020-04-17 15:40:00.0

 Với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, giảm bớt thời gian xử lý thủ tục hành chính, tiếp tục cải tiến phương thức, lề lối làm việc, xây dựng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sông Công hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc, KBNN Sông Công đã đẩy mạnh nhiều giải pháp tích cực, tạo niềm tin và sự hài lòng cho các đơn vị giao dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Bí thư chi bộ - Giám đốc Kho bạc Nhà nước T.P Sông Công điều hành thành công đại hội chi bộ. 

Ngay sau khi thành lập nước, từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75 ngày 29/5/1946 thành lập Bộ Tài chính. Trong cơ cấu tổ chức của Bộ có Nha Ngân khố Quốc gia nằm trong Phòng tư, một trong 7 phòng thuộc Bộ Tài chính. Nha Ngân khô hoạt động trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đến năm 1951, bằng Sắc lệnh số 17/SL ngày 06/5/1951, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tạm thời chấm dứt hoạt động của Nha Ngân khố thuộc Bộ Tài chính. Mọi chức năng, nhiệm vụ, công việc của Nha Ngân khố được chuyển sang Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Trong suốt thời gian dài từ 1951-1990, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước do cơ quan Tài chính các cấp và Ngân hàng Nhà nước cùng quản lý, tạo sự trùng lắp, không phân định rõ chức năng, nhiệm vụ; các cấp lãnh đạo không nắm được và điều hành được tình hình tài chính, ngân sách của cấp mình; tồn quỹ ngân sách các cấp cùng với tiền vốn của hệ thống Ngân hàng được quản lý tập trung, không phân định rõ nên việc quản lý tồn quỹ ngân sách nhà nước không hiệu quả, gây nên tình trạng thiếu hụt ngân sách cục bộ.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Khi cơ chế nền kinh tế thay đổi thì cách thức quản lý kinh tế của Nhà nước cũng có sự thay đổi theo. Quản lý Nhà nước chuyển đổi từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp sang phân định rõ giữa các đơn vị kinh tế và các đơn vị quản lý Nhà nước; từ mô hình quản lý tập trung sang mô hình phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý. Trong xu thế đó, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có chủ trương thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính từ năm 1988, trên cơ sở tách bộ phận quản lý ngân sách của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính). Mô hình KBNN được thử nghiệm tại tỉnh Kiên Giang và An Giang. Sau khi đánh giá, tổng kết thấy rõ những ưu điểm của mô hình mới, ngày 04-01-1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 07/HĐBT thành lập hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính và quy định rõ hệ thống KBNN là tổ chức sự nghiệp thuộc ngành tài chính - tín dụng - bảo hiểm Nhà nước; được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến huyện,quận và cấp tương đương: Ở Trung ương có Cục KBNN; Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chi cục KBNN; Ở huyện, quận và cấp tương đương có Chi nhánh KBNN.

Ngày 01/4/1990, hệ thống KBNN Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ và quyền hạn: Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước và tiền gửi của các đơn vị dự toán; Thực hiện nhiệm vụ tập trung các nguồn thu ngân sách Nhà nước, chi vốn ngân sách Nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị theo kế hoạch ngân sách đã được duyệt; Trực tiếp giao dịch với khách hàng (về thu, chi ngân sách) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản của các đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các cấp ngân sách; Tổ chức huy động và quản lý các nguồn vốn vay dân và trả nợ dân; Tổ chức quản lý, hạch toán kế toán, hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê các hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước, tiền gửi kho bạc và các nguồn vốn tài chính khác của Nhà nước gửi tại Ngân hàng, bao gồm quỹ ngoại tệ tập trung, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước (kể cả vàng, bạc, kim khí quý, đá quỹ, ngoại tệ), các tài sản và tiền tạm giữ chờ xử lý, các khoản tịch thu đưa vào tài sản xủa Nhà nước...

Sự ra đời và phát triển của hệ thống KBNN gắn liền với công cuộc đổi mới, với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của KBNN ngày càng được phát triển hoàn thiện, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của đất nước trong từng thời kỳ. Trải qua 30 năm hoạt động và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN ngày càng được củng cố và hoàn thiện. KBNN ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong nền Tài chính quốc gia.

            Đối với KBNN Sông Công trực thuộc KBNN Thái Nguyên, được thành lập và đi vào hoạt động đến 01/4/2020 vừa tròn 30 năm, trong những năm đó đơn vị luôn cố gắng tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nhỏ vào sự lớn mạnh của ngành và phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của thành phố Sông Công cho đến ngày hôm nay.

Thực hiện phương châm hành động xuyên suốt của KBNN là “Tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường cải cách quản lý thu, chi NSNN; tổng hợp lập báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên theo quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN”… Đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản được Nhà nước giao quản lý. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của KBNN Thái Nguyên, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kho bạc Nhà nước Sông Công đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển chung của thành phố SC.

KBNN Sông Công hiện có 11 công chức; trong đó 1 thạc sỹ, 9 đại học và 1 sơ cấp. Tổ chức đảng có 7 đảng viên, hiện nay KBNN SC tổ chức phục vụ 125 đơn vị, với tổng số 865 tài khoản giao dịch, Hiện đã có 91/93 đơn vị thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản tại các Ngân hàng thương mại đạt 97%, có 89/89 đơn vị thuộc đối tượng phải thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đã triển khai xong cơ sở hạ tâng và thực hiện giao dịch qua hình thức dịch vụ công trực tuyến đạt 100% kế hoạch.

Năm 2019 doanh số hoạt động là 3.480 tỷ đồng, Tổng thu NSNN thuộc dự toán 2019 là 422.523/292.596 triệu đồng vượt 144% dự toán; Đối với chi thường xuyên: Đã kiểm soát thanh toán trên 521 tỷ đồng, bằng 100% dự toán giao; Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm vốn ĐT XDCB, CTMTQG) giải ngân đạt gần 190 tỷ đồng, đạt 100% KH giao.

 Tiết kiệm thời gian, tăng cường công khai, minh bạch

Thực hiện khối lượng công việc trên của năm 2019, KBNN Sông Công đã tiếp nhận và kiểm soát thanh toán kịp thời, chính xác 19.837 bộ hồ sơ, chứng từ chi. Trong đó chi thường xuyên 19.191 bộ và chi đầu tư 646 bộ; trong đó 5.513 bộ chứng từ được thanh toán qua DVC –TT, bằng 28% tổng số lượng chứng từ năm 2019, từ tháng 01/2020 đến nay tỷ lệ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến đạt 75% tổng khối lượng chứng từ giao dịch qua KBNN Sông Công. Chứng từ thanh toán đảm bảo đúng thời gian quy định, không có hồ sơ để tồn đọng, quá hạn. Thực hiện công khai các dự án tại trụ sở KBNN Sông Công, thông báo cho các chủ đầu tư đôn đốc thực hiện  các dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp và các dự án còn vướng mắc trong công tác BTGPMB.

Thực hiện công khai các dự án tại trụ sở KBNN Sông Công

Trước đây khi KBNN chưa triển khai Dịch vụ công trực tuyến, hàng tháng 125 đơn vị giao dịch thường xuyên trực tiếp đến KBNN Sông Công mang theo các hồ sơ, chứng từ để thực hiện các các nhiệm vụ chi NSNN phục vụ cho hoạt động của đơn vị.

Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN”  và triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua KBNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách có thể coi là 1 bước tiến mới, tạo đột phá trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động KBNN. Thực hiện chỉ đạo của KBNN Thái Nguyên, KBNN Sông Công đã  tổ chức nghiên cứu tiếp thu và phối hợp triển khai đến các đơn vị sử dụng NSNN, qua đây hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử của KBNN để khách hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch, đưa KBNN đến gần hơn nữa với khách hàng và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội qua mạng internet. Đây cũng được coi là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của ngành KBNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN hướng tới Kho bạc điện tử theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Song song với đó là công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới tại điểm giao dịch; Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên theo quy định của Bộ Tài chính.

Mô hình 1 cửa hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “Kho bạc Nhà nước từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “Kho bạc Nhà nước đang xử lý hồ sơ”; “Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hoặc từ chối thanh toán”, lý do từ chối thanh toán; “Hồ sơ sử dụng ngân sách xử lý quá hạn”… Điều này đã góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của Kho bạc Nhà nước, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ của đơn vị mình.

Trong việc tổ chức thu NSNN các cấp tại địa bàn thành phố Sông Công, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện nghĩa vụ của mình với NSNN, được sự chấp thuận của KBNN Thái Nguyên, KBNN Sông Công đã thực hiện ủy quyền cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn như: Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Sông Công, Ngân hàng Agribank chi nhánh Sông Công, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên thực hiện thu NSNN tại các điểm giao dịch của các ngân hàng để mọi thành phần dễ dàng, nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ với NSNN không phải đến và chờ đợi tại KBNN Sông Công như trước đây thông qua các phần mền tiện ích hoặc nộp trực tiếp tại các ngân hàng thương mại trên.

Để đảm bảo thanh toán nhanh gọn, an toàn cho mọi đối tượng thụ hưởng NSNN và cho các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy nhanh việc lưu thông của các dòng vốn trong nền kinh tế, KBNN Sông Công đang thực hiện thanh toán điện tử song phương với các hệ thống ngân hàng thương mại và thanh toán điện tử liên kho bạc tập trung được duy trì hoạt động ổn định, nhanh chóng, chính xác, an toàn đáp ứng được yêu cầu của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

Nhất là trong thời gian cả nước đang quyết liệt phòng chống lây lan của đại dịch covid-19, thực hiện chỉ đạo của chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND thành phố Sông Công về các biện pháp phòng chống dịch, thì việc hạn chế tập trung đông người, tăng cường sử dụng các dịch vụ trực tuyến để giải quyết các yêu cầu của người dân, đơn vị, doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách hữu hiệu.

Tất cả khách hàng đến giao dịch đều được thực hiện nghiêm các quy định

để phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của công chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc, cơ sở vật chất của KBNN Sông Công còn rất hạn chế và thô sơ, mọi hoạt động của đơn vị đều phải thực hiẹn thủ công...do vậy các thế hệ công chức đi trước đã rất vất vả , lao lực khi triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN Sông Công quản lý. Đến nay sau 30 năm hoạt động, trang thiết bị, cơ sở vật chất đã được Nhà nước, Bộ Tài chính, ngành chú trọng đầu tư. Trình độ chuyên môn của công chức đã được đào tạo bài bản, đồng đều. Tập thể công chức KBNN Sông Công tiếp thu truyền thống quý báu đó và không ngừng rèn luyện để chất lượng phục vụ ngày càng được tốt hơn.

 Đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố

Là địa phương đang trong tiến trình phát triển mạnh mẽ với mục tiêu lớn trước mắt là trở thành đô thị loại 2, nhiệm vụ thu ngân sách và triển khai thực hiện hàng loạt các dự án lớn đang được TP gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Xác định được vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển chung ấy

 Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, KBNN SC tăng cường công tác quản lý nội bộ, thường xuyên chấn chỉnh, phổ biến, quán triệt công chức tuân thủ quy chế, quy trình nghiệp vụ, nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các đơn vị giao dịch trong quá trình quản lý và kiểm soát chi NSNN.  Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: KBNN Sông Công đã cử 5 công chức tham gia bồi dưỡng Tin học cơ bản theo chuẩn, 12 lượt công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng khác. Đặc biệt, KBNN Sông Công đã tổ chức phát động 3 đợt thi đua, có 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua được khen thưởng; Giám đốc KBNN Thái Nguyên đã khen thưởng cho tập thể KBNN Sông Công đạt giải ba toàn đoàn và 1 cá nhân đạt giải ba nghiệp vụ tại Hội thi nghiệp vụ KBNN Thái Nguyên năm 2019. Biểu dương khen thưởng 2 lượt cá nhân đạt thành tích trong tham gia giải thể thao truyền thống kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập hệ thống KBNN. Có 4 cá nhân có sáng kiến cải tiến trong công tác năm 2019; 3 cá nhân đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 cá nhân đề nghị mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 4 cá nhân đề nghị Tổng giám đốc KBNN tặng giấy khen, 3 cá nhân đề nghị Giám đốc KBNN Thái Nguyên tặng giấy khen. Tập thể được Tổng giám đốc KBNN tặng giấy khen. Trước đó, năm 2018, tập thể KBNN SC đã được Bộ tài chính tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc.

            Xác định thi đua là yêu nước, KBNN Sông Công đã phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; cử công chức tham gia dự thi hái hoa dân chủ chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2019 do Đảng bộ KBNN Thái Nguyên tổ chức; tham gia giải thể thao chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hệ thống KBNN; triển khai các hoạt động tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội từ thiện ủng hộ tết vì người nghèo, thăm hỏi trợ cấp khó khăn cho công chức và thân nhân ốm đau từ quỹ tương trợ, khen thưởng thành tích học tập từ quỹ khuyến học; tham gia công tác hỗ trợ 1 hỗ nghèo tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Sơn;  tổ chức thực hành diễn tập các phương án đảm bảo an toàn cơ quan. Duy trì các buổi học tập phổ biến giáo dục pháp luật tập trung và chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu tiên của tháng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên...

Tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ

Thời gian qua, toàn ngành Kho bạc Nhà nước nói chung, KBNN Sông Công nói riêng tiếp tục triển khai và vận hành ổn định nhiều chương trình dự án của KBNN cấp trên. Khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần, song nhờ quyết tâm cao của tập thể, Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Theo đánh giá chung, hệ thống DVCTT được kho bạc nhà nước SC triển khai hoạt động thông suốt, bảo đảm an toàn, quy định chi tiết cho từng dịch vụ, dễ dàng cho các đơn vị tham gia sử dụng dịch vụ. Đây là những yếu tố quan trọng tác động tích cực đến các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN Sông Công, hướng tới việc sử dụng ngày càng nhiều các dịch vụ công trực tuyến.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN (1/4/1990 - 1/4/2020), KBNN Sông Công phát động hưởng ứng đợt thi đua lập nhiều thành tích với quyết tâm cao. Với mục tiêu hướng đến là một KBNN điện tử, KBNN Sông Công đã và đang từng bước đổi mới phong cách làm việc, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, tạo thuận lợi trong giao dịch cho tổ chức, cá nhân. Qua đây, góp phần nhỏ vào nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Công trong mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong năm nay./.

Nguyễn Văn Cường

Bí thư chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sông CôngCơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->