Truy cập nội dung luôn

CHI CỤC THUẾ


Tên Đơn vị: CHI CỤC THUẾ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường cách mạng tháng 10, phường Bách Quang, thành phố Sông Công.

Điện thoại: 02083 861 763 - Fax: 02083 862 868

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao;

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

Tổ chức bộ máy:

- Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;

- Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học;

- Đội Kiểm tra thuế và cưỡng chế nợ thuế;

- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ;

- Đội Trước bạ và thu khác;

- Đội thuế liên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phường.

Chi Cục trưởng

 

Họ và tên: Đào Duy Anh

Năm sinh: 1981

Chức vụ : Chi Cục trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0904.062.707

Cơ quan: 0280.509.035

Email: ddanh.tng@gdt.gov.vn

Phó chi cục trưởng

 

Họ và tên: Đỗ Trung Thịnh

Năm sinh: 1961

Chức vụ : Phó Chi Cục trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0912.170.126

Cơ quan:  0280.3862.259

Email: dtthinh.tng@gdt.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Họ và tên: Lê Thị Đào Nhung

Năm sinh: 1972

Chức vụ : Phó Chi Cục trưởng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0987.771.082

Cơ quan: 0280.3862.231

Email: dtthinh.tng@gdt.gov.vn

 

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->