Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo đơn vị

 

 

Họ và tên: Lưu Trí Vượng

Năm sinh: 1975

Chức vụ:  Ủy viên BTV, Trưởng ban

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0983.444.625

 

 

 

 

Họ và tên: Nghiêm Xuân Hiền

Năm sinh: 1970

Chức vụ  : Phó Trưởng Ban

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0912.660.666

 

 

 

Họ và tên: Trần Trọng Tiến

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0983.203.815

        Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan thuộc hệ thống các Ban của Thành ủy, có chức năng tham mưu giúp Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của thành phố; chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về toàn bộ công việc của Ban. Tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường Thành ủy triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy vễ lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Tham gia hoặc chuẩn bị các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về các lĩnh vực công tác trên; thẩm định, chuẩn bị các đề án, kế hoạch về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng cấp trên; của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, việc thị hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về công tác tổ chức xây dựng Đảng

.

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->