Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2019.

2020-01-06 00:00:00.0

Ngày 04/01/2019, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 09/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2019. Nội dung công khai như sau: Quyết định số 09/QĐ-SGTVT

Phòng Kế hoạch Tài chính.

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1208

Tổng truy cập: 110304